(ΔΠΘ) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 81212-7ΥΔΨ46ΨΖΥ1-ΥΘΦ.pdf (http://www.rescom.duth.gr/sites/default/files/ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 81212-7ΥΔΨ46ΨΖΥ1-ΥΘΦ_0.pdf)

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

(ΔΠΘ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Εργαστηριακά Αναλώσιμα) Αρ. Διακήρυξης 6/2014. ΑΠ:18398 (16/7/2014) ΑΔΑ: ΩΣΨΤ46ΨΖΥ1-Ω1Ψ)

(ΔΠΘ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Εργαστηριακά Αναλώσιμα)  ΑΠ:33314 (19/12/2014) ΑΔΑ: ΩΛΠ446ΨΖΥ1-ΧΣΕ

(ΔΠΘ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Εργαστηριακός Εξοπλισμός) ΑΠ 6296 (11/3/2014)

 

11ΣΥΝ-2-1580 “PROBFOODS”

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»