Το Έργο - Περίληψη -  Χρονοδιάγραμμα

Ο βασικός στόχος της παρούσης ερευνητικής πρότασης είναι η διεξαγωγή βασικής και βιομηχανικής έρευνας στο πεδίο της παραγωγής καινοφανών τροφίμων για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά των τροφίμων (προβιοτικό λουκάνικο), το οποίο λείπει από την Ελληνική αγορά και δεν υποστηρίζεται αρκετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρόλο που προβιοτικά κρεατοσκευάσματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους από το 1998 από Γερμανούς και Ιάπωνες παραγωγούς, παραμένουν αμφιβολίες για την χρησιμότητά τους εξαιτίας των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων που έχουν δημοσιευτεί. Για αυτούς τους λόγους η ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ελκυστικού τροφίμου με βάση την ζύμωση λουκάνικου μέσω εφαρμογής προβιοτικών μικροοργανισμών με στόχους την βελτίωση της ασφάλειας, βελτίωση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας του λουκάνικου. Προς τούτο, θα συνεργαστούν δύο βιομηχανίες τροφίμων και τρεις πανεπιστημιακοί φορείς. Ειδικότερα, θα συνεργασθούν η βιομηχανία αλλαντικών (ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ) και η γαλακτοβιομηχανία (ΧΕΛΜΟΣ ΑΕ) υπό την επίβλεψη του ΔΠΘ (Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξη, Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής) και υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Τμήμα Χημείας, Ομάδα Βιοτεχνολογίας τροφίμων) και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Κτηνιατρική Σχολή). Η στρατηγική που θα υιοθετηθεί συνίσταται στην απομόνωση από τυρί και τυρόγαλο προβιοτικών μικροοργανισμών και μετέπειτα χρήση τους στη ζύμωση των λουκάνικων. Είναι αξιοσημείωτο ότι το τυρόγαλο αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό ρυπαντή, ο οποίος θα υποστεί βιοτεχνολογική εκμετάλλευση στα πλαίσια της ερευνητικής πρότασης για την παραγωγή τροφίμου υψηλής προστιθεμένης αξίας. Όλες οι απαιτούμενες χημικές, μικροβιολογικές, οργανοληπτικές και μοριακές αναλύσεις θα εφαρμοσθούν για την απομόνωση προβιοτικών από τυρί και τυρόγαλο, προσδιορισμό του προβιοτικού χαρακτήρα των απομονωθέντων μικροοργανισμών, εκτίμηση της καταλληλότητας των στελεχών για την ζύμωση λουκάνικου και τελικά για την αξιολόγηση της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων λουκάνικων. 

11ΣΥΝ-2-1580 “PROBFOODS”

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»