Επικοινωνία

Δ/ντρια Εργαστηρίου & Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου:

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ

Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2552041149, 2552041137

Φαξ: 2552041169

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: empezirt@agro.duth.gr

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υγιεινής

11ΣΥΝ-2-1580 “PROBFOODS”

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

  Map of Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα 682 00