π/υ 240000

ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΧΕΛ, ΕΔΕ

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας Δαπανών: 17/5/2013

Απομόνωση, συλλογή και ταυτοποίηση στελεχών από τυρί και τυρόγαλο.
In vitro μελέτη πιθανής προβιοτικής δράσης των απομονωθέντων στελεχών και εν συνέχεια επιλογή αυτών που ασκούν προβιοτική δράση

Ενότητα Εργασίας 1

π/υ 519460,88

ΑΠΘ, ΧΕΛ, ΕΔΕ, ΔΠΘ

Ανάπτυξη τεχνολογίας παραγωγής ζυμωμένου, προβιοτικού λουκάνικου. Αξιολόγηση των επιλεχθέντων προβιοτικών στελεχών στη ζύμωση λουκάνικου

Ενότητα Εργασίας 2

π/υ 200000

ΔΠΘ (+Υπεργολάβος), ΧΕΛ, ΕΔΕ

Παραγωγή και αξιολόγηση των παραχθέντων προβιοτικών τυριών

Ενότητα Εργασίας 3

π/υ 50000

ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΕΔΕ, ΧΕΛ

Μελέτη της πιθανότητας παραγωγής βακτηριοσινών από τα επιλεχθέντα προβιοτικά στελέχη

Ενότητα Εργασίας 4

π/υ 434056

ΔΠΘ (+Υπεργολάβος), ΑΠΘ, ΧΕΛ, ΕΔΕ

Ακινητοποίηση των απομονωθέντων προβιοτικών, εφαρμογή στην παραγωγή τυριού και λουκάνικου

Ενότητα Εργασίας 5

π/υ 15000

ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΧΕΛ, ΕΔΕ

Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός των προβιοτικών στελεχών στα παραγόμενα λουκάνικα και τυριά

Ενότητα Εργασίας 6

Ενότητες Εργασίας

11ΣΥΝ-2-1580 “PROBFOODS”

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

ΕΕ1

ΕΕ2

ΕΕ3

ΕΕ4

ΕΕ5

ΕΕ6