Παραδοτέα

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο  International Conference on Health, Environment and Industrial Biotechnology (BioSangam, Allahabad, India, 21-23 November, 2013), με τίτλο: “Examination of various Lactic acid bacteria isolated from cheese and cheese whey for probiotic action” με συγγραφείς τους: Ε. Μπεζιρτζόγλου, Α. Αλεξόπουλο, Ι. Μαντζουράνη και Σ. Πλέσσα (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής). BioSangam  2013

11ΣΥΝ-2-1580 “PROBFOODS”

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο International Conference on Advances in Biotechnology & Bioinformatics, X Convention of The Biotech Research Society, (ICAΒB, PUNE Maharashtra  India, India, 25-27 November, 2013), με τίτλο: “Examination of various Lactic acid bacteria isolated from cheese and cheese whey for probiotic action” με συγγραφείς τους: Σ. Πλέσσα, Α. Αλεξόπουλο, Ι. Μαντζουράνη και Ε. Μπεζιρτζόγλου (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής). ICABΒ 2013

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο The 12th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas and The 37th Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Westin River North Hotel Chicago, IL, USA, June 28-July I, 2014 με τίτλο: “Functional dairy foods and human intestinal microflora” με συγγραφέα την Ε. Μπεζιρτζόγλου (μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής).

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο The 12th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas and The 37th Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Westin River North Hotel Chicago, IL, USA, 28 June - 1 July, 2014 με τίτλο: “Screening of various Lactic Acid Bacteria isolated from cheese for the assessment of probiotic properties” με συγγραφείς τους Α. Αλεξόπουλο, Ι. Μαντζουρανη, Σ. Πλέσσα & Ε. Μπεζιρτζόγλου (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής). ASA 2014

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο International Conference on Advances in Biotechnology & Bioinformatics, X Convention of The Biotech Research Society, (ICAΒB, PUNE Maharashtra  India, India, 25-27 November, 2013), με τίτλο: “Preliminary in vitro analysis of lactic acid bacteria isolated from cheese regarding probiotic characterization” με συγγραφείς τους: Ι. Μαντζουράνη, Α. Αλεξόπουλο, Ε. Μπεζιρτζόγλου και Σ. Πλέσσα (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής). ICABΒ 2013

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο 10th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences and 6th International Forum on Industrial Bioprocesses in collaboration with ACS, Lille, 7-10 September, 2014, France “Molecular detection of probiotic lactic acid bacteria isolated from feta type-cheese” με συγγραφείς τους: Α. Αλεξόπουλο, Ι. Μαντζουράνη, Σ. Πλέσσα & Ε. Μπεζιρτζόγλου (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής). ESBES-IFIBiop 2014

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο International Conference on Chemical and Biological Processes, 19-21 December 2014. Al Barsha Dubai «Determination of probiotic action of lactic acid bacteria isolated from dairy products» με συγγραφείς τους: Ε.Θεοδωρίδου, Μ.Φουρνομίτη, Χ.Νούσκα, Α.Αλεξόπουλος, Ι.Μαντζουράνη, Α.Καραπέτσας, Σ.Πλέσσας, Ε. Μπεζιρτζόγλου (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής).

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο IJFST (International Journal of Food Science and Technology) 50th Celebration Conference: The future of food innovation, nutrition and technology, 17-19 February, 2015 Lincoln University, New Zealand «Molecular characterization through RAPD SCAR methodology of a selected potential probiotic strain isolated from dairy product» Σ.Πλέσσας, Α.Αλεξόπουλος, Ι.Μαντζουράνη, Χ.Νούσκα, Α.Καραπέτσας,Ε.Θεωδορίδου, Μ.Φουρνομίτη, Ε. Μπεζιρτζόγλου (μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του ΔΠΘ – Φορέας Συντονιστής).

Υποβολή εργασίας στο Διεθνές Συνέδριο The 12th Biennial Congress of the Anaerobe Society of the Americas and The 37th Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Westin River North Hotel Chicago, IL, USA, 28 June - 1 July, 2014 με τίτλο: “In vitro assessment of lactic acid bacteria isolated from cheese as potential probiotics” με συγγραφείς τους Ι. Μαντζουρανη, Α. Αλεξόπουλο, Σ. Πλέσσα,  A. Α. Κορωνιού και Ε. Μπεζιρτζόγλου. ASA 2014

3rd International Conference on Chemical and Biological Processes (ICCBP-2014). «Exanimation of possible bacteriocin production from lactic acid bacteria isolated from cheese as potential probiotics.», με συγγραφείς τα μέλη της ερευνητικής ομάδας : Νούσκα Χ., Μαντζουράνη Ι., Φουρνομίτη Μ., Θεοδωρίδου Ε., Αλεξόπουλος Α., Καραπέτσας Α., Πλέσσας Σ., και Ε. Μπεζιρτζόγλου

Υποβολή εργασίας στο 3rd International Conference on Chemical and Biological Processes (ICCBP-2014). «Study of antimicrobial activity and bacteriocin production from potential probiotics isolated from dairy products» με συγγραφείς τα μέλη της ερευνητικής ομάδας : Φουρνομίτη Μ., Νούσκα Χ., Μαντζουράνη Ι., Θεοδωρίδου Ε., Αλεξόπουλος Α., Καραπέτσας Α., Πλέσσας Σ., και Ε. Μπεζιρτζόγλου.