11ΣΥΝ-2-1580 “PROBFOODS”

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Παραγωγή βιολειτουργικών τροφίμων (λουκάνικα και  γαλακτοκομικά) με την προσθήκη προβιοτικών απομονωμένων από γαλακτοκομικά

προϊόντα.

“Production of new functional foods (sausages and dairy products) adding probiotics isolated from dairy products”

Επιστημονικά Υπεύθυνη Έργου:

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ

Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα

Για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 2552041149, 2552041137

Φαξ: 2552041169

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: empezirt@agro.duth.gr

Ταυτότητα Έργου

Κωδικός  Έργου :   11ΣΥΝ_2_1580

Θεματικός Τομέας Έρευνας βάσει του Οδηγού Εφαρμογής : 2. Τρόφιμα/Ποτά

 

E & T  Θεματικός τομέας προτεραιότητας:

2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κ΄ Βιοτεχνολογία

Υποθεματικός τομέας προτεραιότητας : Τρόφιμα

Οικονομική Δραστηριότητα : 22

Επιστημονικό Πεδίο : 1. Θετικές Επιστήμες